Tiêu chuẩn hữu cơ PGS và quy trình chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS là hệ thống bảo đảm dựa vào sự tham gia của các tổ chức và con người có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung cấp hữu cơ. Nhà sản xuất muốn đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS thì phải làm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tham khảo một quy trình chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS dưới đây

1. Cơ cấu tiêu chuẩn hữu cơ PGS:

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS hoạt động dựa trên cơ cấu đơn giản, gồm 4 bộ phận được miêu tả như sơ đồ dưới đây:
 4 bo phan duoc co cau theo tieu chuan huu co pgs4 bộ phận được cơ cấu theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS – nguồn: internet


 cac nhom san xuat theo tieu chuan huu co pgs
Các nhóm sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS

2. Quy trình cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ PGS:

a. 8 bước để nhà nông đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS

quy trinh 8 buoc de nha nong dat chung nhan theo tieu chuan huu co pgs
 
Quy trình 8 bước để nhà nông đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS – nguồn: internet

Bước 1: Nhà nông làm thủ tục tham gia vào nhóm sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS. Trong bước này, người nông dân phải tham gia khóa đào tạo về tiêu chuẩn hữu cơ PGS, sau đó ký bản cam kết về sự tự nguyện làm theo các nguyên tắc theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS. Đồng thời người nông dân phải nộp cho liên nhóm một bản kế hoạch quản lý đồng ruộng.
Bước 2: Liên nhóm thẩm tra kế hoạch quản lý đồng ruộng có được hoàn thành đầy đủ theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS không sau đó báo cho nhóm sản xuất để tiến hành thanh tra chéo.
Bước 3: Đồng ruộng, trang trại của nhà nông sẽ được thanh tra bởi ít nhất 3 thành viên trong nhóm sản xuất, ngoài ra nhóm có thể cử thêm thanh tra viên đi cùng. 
Các thanh tra viên sẽ đặt câu hỏi cho các hộ nông dân nào được thanh tra theo biểu mẫu danh mục thanh tra và sau khi kết thúc thanh tra viên sẽ cùng nông dân xem lại báo cáo, nếu nông dân có bất kỳ ý kiến nào thì sẽ ghi bổ sung ý kiến đó vào trong báo cáo. Cả nông dân và nhóm thanh tra sẽ cùng ký vào báo cáo đó.
Bước 4: Dựa trên các báo cáo, bản cam kết của nhà nông và kế hoạch quản lý đồng ruộng được lưu trữ trong hồ sơ. Hội đồng chứng nhận liên nhóm sẽ ra quyết định về chứng nhận tình trạng đồng ruộng theo các tiêu chuẩn hữu cơ PGS. Quyết định này sẽ được sẽ được gửi tới nhóm điều phối bao gồm cả các hành động xử lý nếu có sai phạm xảy ra.
Bước 5: Nhóm điều phối sẽ nhập các thông tin tóm tắt của từng hộ nông dân vào hệ thống dữ liệu và gửi giấy chứng nhận đạt chuẩn theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS tới hộ nông dân đó. Giấy chứng nhận này có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày thanh tra. Mỗi giấy chứng nhận có ghi số nhận diện (số ID) của từng nông dân gồm cả mã số nông dân và liên nhóm.
Bước 6: Hàng năm các khu sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS của người nông dân sẽ được thanh tra. Các cuộc thanh tra sẽ được điều kiển bởi giám đốc chứng nhận liên nhóm. Trước khi thanh tra, nông dân phải cập nhật kế hoạch quản lý đồng ruộng và kiểm tra hồ sơ ghi chép của chính họ.
Bước 7: Thanh tra, ra quyết định và phê chuẩn từ bước 3 đến bước 5 ở trên.
Bước 8: Hàng năm, Giám đốc chứng nhận liên nhóm theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS chọn ra ngẫu nhiên 10% báo cáo thanh tra để thanh tra lại khu vực sản xuất của nhà nông. Dựa trên báo cáo kết quả cuộc tái thanh tra mà đưa ra quyết định phê chuẩn hoặc thay đổi tình trạng chứng nhận cho nhà nông. Những khu vực được tái thanh tra sẽ được đánh dấu trong hệ thống dữ liệu.

Xem thêm: Nông nghiệp hữu cơ và thực trạng chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam
b. Thủ tục thanh tra chéo trong tiêu chuẩn hữu cơ PGS:
-    Số lần thanh tra: Khu sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS của nhà nông sẽ được thanh tra không báo trước 2 lần mỗi năm. Đối với sản xuất  hữu cơ, thương nhân, bán lẻ,… sẽ được thanh tra ít nhất 2 lần một năm. Đối với ruộng thông thường được thanh tra ít nhất 1 lần một năm.
-    Thời gian thanh tra: Là thời gian khi cây trồng vẫn còn ở trên ruộng. Thông thường, thời điểm thanh tra sẽ là khoảng thời gian dễ xảy ra các vi phạm nguyên tắc của tiêu chuẩn hữu cơ PGS hoặc là thời điểm những nhà nông khác (không tham gia tiêu chuẩn hữu cơ PGS) có ruộng bên cạnh ruộng hữu cơ, phun thuốc trừ sâu làm tăng khả năng nhiễm bẩn của các khu sản xuất hữu cơ.
-    Các thủ tục và sự chuẩn bị cho một cuộc điều tra: 
Thủ tục:
       Lưu ý: 

+    Nông dân nào chịu trách nhiệm thanh tra sẽ không được thanh tra đồng ruộng của chính mình. 
+    Trong mỗi đợt thanh tra, nhằm đảm bảo sự công bằng và mỗi người đều có kinh nghiệm dẫn dắt quá trình thanh tra thì vai trò người dẫn dắt quá trình thanh tra sẽ được xoay vòng.
+    Các tài liệu thanh tra phải được gửi tới giám đốc chứng nhận liên nhóm trong vòng ba ngày kể từ ngày kết thúc đợt thanh tra.
+    Các mẫu vật (đất và nước) được lấy để thanh tra phải đánh số rõ ràng cùng với số ID của người nông dân, ngày tháng năm lấy mẫu, lấy mẫu ở đâu, diện tích lấy mẫu…
 tieu chuan huu co pgs va quy trinh chung nhan theo tieu chuan huu co pgs
Sự chuẩn bị:
Trưởng nhóm sản xuất sẽ phát các mẫu biểu và tài liệu sau đây cho các thanh tra viên:
o    Một bản sao kế hoạch quản lý đồng ruộng được cập nhật gần nhất gồm cả các sơ đồ của nông dân được thanh tra.
o    Một bản sao được cập nhật gần nhất các số liệu sản xuất của nông dân được thanh tra.
o    Những báo cáo trước đây và bản sao các vi phạm và hình phạt được áp dụng cho nông dân.
o    Một bản sao tiêu chuẩn hữu cơ PGS
o    Bản danh mục kiểm tra để tiến hành thanh tra theo nhóm.
o    Trong năm đầu tiên, thanh tra viên sẽ lấy mẫu (các chai và túi nhựa chứa mẫu được ghi rõ nhãn hiệu hoặc đánh dấu bằng bút dạ).
Hoạt động kiểm tra đồng ruộng theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS bao gồm những hoạt động sau: 
-    Phỏng vấn nhà nông
-    Kiểm tra độ trung thực của thông tin được cung cấp
-    Kiểm tra điều kiện trước đây và các khuyến cáo của liên nhóm
-    Kiểm tra sổ ghi chép hoạt động sản xuất bao gồm cả kiểm tra biên lai bán thực phẩm hữu cơ
-    Kiểm tra ruộng, nhà ở, nhà kho bao gồm cả ruộng không sản xuất hữu cơ (nếu có đưa vào bản kế hoạch quản lý đồng ruộng).
-    Cuối cùng, thanh tra và nhà nông đọc lại báo cáo, nêu ra ý kiến đóng góp (nếu có).
-    Báo cáo: Các nội dung trong báo cáo thanh tra theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS sẽ được trình bày với người nông dân, nếu người nông dân không đồng ývới ý kiến nào trong nội dung thanh tra thì ý kiến đó sẽ được ghi thêm vào báo cáo. Nhà nông và thanh tra đều phải ký vào biểu mẫu danh mục thanh tra theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS sau khi kết thúc. Sau khi thực hiện tiến trình thanh tra, trưởng nhóm thanh tra sẽ hoàn tất báo cáo và nộp cho Giám đốc chứng nhận liên nhóm trong vòng ba ngày kể từ ngày kết thúc thanh tra.
tieu chuan huu co pgs va quy trinh chung nhan theo tieu chuan huu co pgs

Chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS – nguồn: internet

Hiện nay, tiêu chuẩn hữu cơ PGS đã không còn xa lạ với các nhà sản xuất hay những người quan tâm tới thực phẩm hữu cơ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn, chứng nhận hữu cơ khác tại Việt Nam bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết danh sách các chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam và thế giới được tổng hợp từ các nguồn thông tin đáng tin cậy tại Happy Trade nhé!

Happy Trade là một kênh kết nối nhà cung cấp thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ tới người tiêu dùng. Người dùng có thể tìm hiểu thông tin của nơi cung cấp, đồng thời có thể đưa ra đánh giá để cùng tạo nên một cộng đồng nhà sản xuất, người tiêu dùng đáng tin cậy.

Mua hàng - Ủng hộ nhà sản xuất có tâm ở đây

Gọi Hotline: 0912 057845