Quy trình hoạt động

Happy Trade đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua quy trình làm việc chặt chẽ với nhà vườn và nhà sản xuất.

Ngoài việc hỗ trợ nhà vườn phân phối sản phẩm, Happy Trade còn kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất của nhà vườn để đưa đến những sản phẩm tốt nhất
1. Khảo sát thông tin: Happy Trade sẽ khảo sát thông tin từ nhà vườn và các nguồn liên quan đến vườn. Để mỗi nhà vườn cùng đồng hành lâu dài, Happy Trade phỏng vấn và tìm hiểu kỹ về người xây vườn để tự tin cùng phát triển lâu dài với vườn.
2. Kiểm chứng thông tin: Đây là bước cần thiết tiếp theo sau khi đi khảo sát. Kiểm chứng nguồn gốc xuất xứ, kiểm chứng hồ sơ, giấy chờ chứng nhận chất lượng, kiểm chứng tài liệu quy trình sản xuất, kiểm chứng hình ảnh nhà cung cấp. Tất cả bước này nhằm đảm bảo sản phẩm không chỉ đạt về định tính mà ngay cả định lượng. Với vườn có định hướng tốt nhưng còn eo hẹp về tài chính, Happy Trade cũng góp phần nhỏ hỗ trợ tài chính để nhà vườn làm những kiểm nghiệm cần thiết.
3. Kiểm chứng tại vườn: Nhà Happy Trade sẽ có cuộc khảo sát thực địa tại nguồn của nhà cung cấp. Ở bước này, các kỹ sư nhà Happy Trade, sẽ đi kiểm soát chất lượng thực tế tại nhà vườn. Đóng góp những ý kiến cần thiết để nhà vườn điều chỉnh.
4. Kiểm nghiệm ngẫu nhiên mẫu: đây là những mẫu xét nghiệm bất chợt một sản phẩm nào đó, cả về kiểm nghiệm mẫu và khảo sát thực tế. Bước này nội bộ Happy Trade gọi là bước kiểm tra chéo để kiểm soát rủi ro về mặt chất lượng.

Ngoài ra, Happy Trade cũng phân nhóm nhà cung cấp theo những tiêu chí khác nhau để giúp người tiêu dung có thể dễ dàng lựa chọn theo yêu cầu của mình. Tìm hiểu thêm về cách phân loại nhà cung cấp tại đây
Back to top